De Usergroup is het onafhankelijke netwerk van HiCAD, Helios en Helicon gebruikers in Nederland. De Usergroup organiseert jaarlijks een reeks seminars en workshops gericht op een breed palet onderwerpen. Tijdens deze activiteiten laten gebruikers zien hoe zij ISD software in het bedrijfsproces toepassen. Daarbij wordt zowel aan procesmatige aspecten als een de individuele functies en features aandacht besteed.

De Usergroup onderhoudt goede banden met ISD dat geregeld de mogelijkheid krijgt om vernieuwingen in de software voor te stellen. Een voorwaarde om open over de software en de dienstverlening te kunnen discussiëren. De feedback die tijdens activiteiten wordt gegeven wordt door ISD mee teruggenomen naar de organisatie om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering. Ook biedt ISD de Usergroup regelmatig tips&tricks aan tijdens acticviteiten. Concrete praktijktoepassingen voor handige functies die lang niet iedereen kent en die altijd weer goed zijn voor discussies over zo'n functie en andere wegen om het gewenste resultaat te krijgen.

De doelen van de HiCAD Usergroup zijn:

  • leren van het gebruik in de praktijk bij collega-gebruikers
  • uitwisselen van kennis en ervaring
  • informatie over functionaliteit van de software verkrijgen en verspreiden
  • het vormen van een contactennetwerk
  • feedback geven aan ISD
  • belangenbehartiging van de HiCAD, HELiOS en Helicon gebruikers

 Tijdens activiteiten is er alle gelegenheid om met collega-gebruikers te spreken. Daarbij wordt vaak waardevolle informatie uitgewisseld waartoe anders geen toegang bestaat.

Specials

Op verzoek van de bedrijven worden geregeld specials georganiseerd. Dit zijn technische meetings over een specifiek onderwerp. In kleine kring wordt dan bijvoorbeeld gesproken over bijvoorbeeld plaatwerk, datamanagement, ERP-koppelingen, tekeningproductie, omgang met grote samenstellingen, strategieën voor de omgang met standaard parts en dergelijke.