De meeting op 23 juni vindt plaats bij ISD Benelux in Den Bosch. Tijdens deze meeting staat de kennismaking met de nieuwe directie en de nieuwe versie 2015 centraal. De veranderde marktstrategie van ISD komt aan de orde waarbij meer de nadruk komt te liggen op de realisatie van procesverbeteringen en de rol die ISD software daarin kan spelen. In een uitvoerige demonstratie zullen de vernieuwingen van de 2015-versie van HiCAD aan de orde komen. Ook zal een globaal overzicht worden gegeven van wat de komende jaren in de planning staat.

ISD Benelux is gevestigd aan Het Zuiderkruis 33, 5215 MV Den Bosch

(Inschrijving voor de meeting is gesloten)

Agenda

13.00 uur
Ontvangst
13.30 uur
Welkom & introductie deelnemers
13.40 uur
Visie en strategie ISD Benelux

 

Christian Everhardus, managing director ISD Benelux

 

ISD Benelux streeft naar meer partnership met haar klanten. De software is middel tot een doel en dat draagt ISD uit in de markt. Christiaan Everhardus geeft een overzicht waar ISD vandaag staat en hoe de Benelux-organisatie er uit ziet. Daarna doet hij uit de doeken hoe ISD in de afgelopen tijd haar visie en strategie heeft bijgesteld om alert te kunnen reageren op veranderingen in de markt.

14.10 uur
HiCAD 2015

 

Rinus van de Berkmortel, ISD Benelux

 

Op diepgaande wijze zal Rinus van de Berkmortel door alle vernieuwingen in HiCAD 2015 voeren. Daarbij wordt aan alle modules aandacht besteed. Daarbij wordt alle gelegenheid geboden voor vragen en discussie.

Naast het HiCAD nieuws wordt ook aandacht besteed aan nieuws op het gebied van:

  • Productconfiguratie
  • HELiOS
  • ERP-koppeling

De presentatie en demonstratie worden om 15.00 uur voor een pauze onderbroken.

16.00 uur
Verenigingszaken

 

Bestuur

 

  • Update over de activiteiten van de HiCAD Usergroup
  • Plannen 2015/2016
16.10 uur
Actualiteit bij leden

 

Deelnemers

 

Wat speelt er bij de leden? Welke versies zijn in gebruik, welke plannen bestaan er te migreren, wordt over uitbreiding nagedacht (bijv. HELiOS, productconfiguratie, ERP-koppeling), welke hardware wordt gebruikt, loopt alles zoals het lopen moet, zijn er vragen? Kortom: het moment om onder gebruikers ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en de eigen HiCAD/HELiOS omgeving te spiegelen aan die bij collega-gebruikers.

Ca. 17.00 uur
Afsluiting meeting